Guangming Online> Editor’s Pick

Winter scenery of fields in S China's Guangxi

Winter scenery of fields in S China's Guangxi

Aerial photo taken on Jan. 12, 2020 shows the winter scenery of the fields in Luzhai Town of Luzhai County in Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Huang Xiaobang)

[ Editor: SRQ ]