Guangming Online> Pet

In pics: birds rest in Yellow River in Yongjing, Gansu

CHINA-GANSU-YONGJING-BIRDS (CN)

Birds are seen in the Yellow River in Yongjing County, northwest China's Gansu Province, March 4, 2020. (Xinhua/Nie Jianjiang)

[ Editor: ZY ]