Guangming Online> Editor’s Pick

Cherry blossoms in Fenghuanggou scenic spot in Nanchang

CHINA-JIANGXI-NANCHANG-CHERRY BLOSSOM (CN)

A woman visits the Fenghuanggou scenic spot in Nanchang County, east China's Jiangxi Province, March 20, 2020. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

[ Editor: SRQ ]