Guangming Online> Editor’s Pick

In pics: field view in China's Guangxi

CHINA-GUANGXI-COUNTRYSIDE VIEW (CN)

Aerial photo taken on May 25, 2020 shows the field view at the Chonglou Village in Huanjiang Maonan Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)

[ Editor: ZY ]