Guangming Online> Life

Tourists visit Nantianhu scenic resort in SW China's Chongqing

CHINA-CHONGQING-LAKE RESORT-TOURISM (CN)

Tourists visit the Nantianhu scenic resort in Fengdu County, southwest China's Chongqing Municipality, June 25, 2020. (Xinhua/Liu Chan)

[ Editor: SRQ ]