Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of Guanshan Lake Park in Guiyang, Guizhou

CHINA-GUIZHOU-GUIYANG-GUANSHAN LAKE PARK (CN)

Children have fun at the Guanshan Lake Park in Guiyang City, southwest China's Guizhou Province, July 29, 2020. Covering an area of 5,500 Mu (about 367 hectares), the Guanshan Lake Park serves as the "green lungs" of Guiyang City. (Xinhua/Tao Liang)

[ Editor: SRQ ]