Guangming Daily Correspondent Station in Washington, U.S.

Wang Chuanjun

Tel:001 202 363 0628

E-mail:burd2008@hotmail.com

Yu Xiaokui

Tel:001 301 312 6096

E-mail:xiaokuiyu@yahoo.com