Guangming Daily Correspondent Station in Bangkok, Thailand

Wu Jianyou

Tel:006 626 934 860

E-mail:guangming99@hotmail.com

wujywu@yahoo.com