Workers adjust Wuhan-Jiujiang Passenger Railway in Jiangxi

Workers adjust Wuhan-Jiujiang Passenger Railway in Jiujiang, east China's Jiangxi Province, Feb. 15, 2017.

Workers adjust Wuhan-Jiujiang Passenger Railway in Jiujiang, east China's Jiangxi Province, Feb. 15, 2017. The 198-kilometer railway links Wuhan of central China's Hubei Province and Jiujiang of Jiangxi Province. (Xinhua/Hu Guolin)

[ Editor:yfs001]