Pretty in pink: Plum blossoms seen in east China

Tourists view plum blossoms at Taiyanggu scenic spot in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province, Feb. 16, 2017. (Xinhua/Wan Xiang)

Tourists view plum blossoms at Taiyanggu scenic spot in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province, Feb. 16, 2017. (Xinhua/Wan Xiang)

[ Editor:yfs001]