Guangming Online> China

Aerial view of Hongze Lake in east China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-HUAI'AN-FLOWER-TOURISM (CN)

Aerial photo taken on Oct. 9, 2018 shows the view of Hongze Lake in Huai'an, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Chen Kai)

[ Editor: Zhang Zhou ]