Guangming Online> Odd

Campus surrounded by flowers in Nanning, China's Guangxi

CHINA-NANNING-CAMPUS (CN)

Students queue in a campus surrounded by flowers in Nanning City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region on Nov. 26, 2018. (Xinhua/Huang Xiaobang)

[ Editor: Zhang Zhou ]