Guangming Online> Odd

In pics: Lantern show in Changchun, NE China's Jilin Province

CHINA-CHANGCHUN-LANTERN SHOW(CN)

Visitors view lanterns at a lantern show in Changchun, northeast China's Jilin Province, July 8, 2019. (Xinhua/Lin Hong)

[ Editor: Zhang Zhou ]