Guangming Online> Picture

Scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County, E China's Anhui

CHINA-ANHUI-TAOHUATAN-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on Aug. 15, 2019 shows tourists visiting Taohuatan scenic area in Jingxian County of Xuancheng, east China's Anhui Province. (Xinhua/Zhang Duan)

[ Editor: Shi Ruoqi ]