Guangming Online> Picture

Frosty scenery at Tekes River national wetland park in China's Xinjiang

CHINA-XINJIANG-ZHAOSU-WINTER SCENERY (CN)

A tourist takes photos at Tekes River national wetland park in Zhaosu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Dec. 13, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

[ Editor: SRQ ]