Guangming Online> Picture

Bostan Lake of Bohu County, China's Xinjiang

CHINA-XINJIANG-BOHU-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on Sept. 2, 2020 shows people fishing on Bostan Lake in Bohu County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

[ Editor: WPY ]