Guangming Online> Pet

In pics: egrets in lotus pond in Baipeng Town of Liuzhou, S China

#CHINA-GUANGXI-LIUZHOU-EGRETS (CN)

Egrets fly over a lotus pond in Baipeng Town in Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 8, 2020. (Photo by Li Hanchi/Xinhua)

[ Editor: SRQ ]