Guangming Online> Life

View of Nakao River wetland park in Nanning, Guangxi

Aerial photo taken on Nov. 13, 2020 shows a view of Nakao River wetland park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

[ Editor: SRQ ]