Guangming Online> Life

Dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Jiangsu

Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)

[ Editor: SRQ ]