Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of Qingshuitan wetland park in Yangzhou

Tourists visit the Qingshuitan wetland park in Gaoyou City of Yangzhou, east China's Jiangsu Province, Nov. 16, 2020. (Photo by Meng Delong/Xinhua)

[ Editor: WPY ]