Guangming Online> Editor’s Pick

View of Shuixi Park in Tianjin

Aerial photo taken on Nov. 19, 2020 shows a view of Shuixi Park in Xiqing district, north China's Tianjin. (Xinhua/Li Ran)

[ Editor: WPY ]