Guangming Online> Editor’s Pick

View of Aha Lake National Wetland Park in Guizhou

Aerial photo taken on Feb. 24, 2021 shows a view of the Aha Lake National Wetland Park in Guiyang, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)

[ Editor: Zhang Zhou ]