Guangming Online> Culture

In pics: mussel breeding base in E China's Zhejiang

Aerial photo taken on May 30, 2021 shows a mussel breeding base in Shengsi County of Zhoushan City, east China's Zhejiang Province. (Photo by Yao Feng/Xinhua)

[ Editor: JYZ ]