Guangming Online> Special Report

Extraordinary scenery of Xiamen in SE China's Fujian

CHINA-FUJIAN-XIAMEN-SKYLINE(CN)

Photo taken on Aug. 18, 2017 shows the skyline of Xiamen, a scenic city in the southeast China's Fujian Province. The ninth BRICS summit will be held in Xiamen from Sept. 3 to 5, 2017.(Xinhua/Jiang Kehong)

[ Editor: zyq ]