Guangming Online> Sports

Coastal City Regatta 2020 held in Qingdao

Coastal City Regatta 2020 held in Qingdao

Coastal City Regatta 2020 is held in Qingdao, east China’s Shandong Province, Aug. 11, 2020. 10 teams from such cities as Qingdao, Shanghai, Xiamen, Guangzhou, Ningbo, Shenzhen participated in the regatta. (Photo by Wang Haibin/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]