Guangming Online> Editor’s Pick

Winter scenery of scenic spot in Mohe City, Heilongjiang

Photo taken on Jan. 11, 2021 shows a train running through a forest in a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)

[ Editor: WPY ]