Guangming Online> Life

Snow scenery of Jinfo Mountain, SW China's Chongqing

瑞雪兆丰年

Aerial photo taken on Jan. 12, 2021 shows the beautiful snow scenery of Jinfo Mountain scenic area in southwest China's Chongqing Municipality. (Photo by Hu Bo/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]