Guangming Online> Life

Beautiful snow scenery in Urumqi, NW China's Xinjiang

雪后景色美

Photo taken on Jan. 24, 2021 shows the beautiful snow scenery in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo by Cai Zengle/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]