Guangming Online> Life

Beautiful spring scenery of tea garden in Ningbo, E China's Zhejiang

浙江宁波:茶园春色美如画

Aerial photo taken on Feb. 22, 2021 shows the beautiful spring scenery of Jinlu tea garden in Yinjiang Township, Haishu District, Ningbo City, east China's Zhejiang Province. (Photo by Hu Xuejun/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]