Guangming Online> Life

Farmers work at peach orchard in Xiajiang, E China's Jiangxi

江西峡江:花香伴春耕

Farmers work at a peach orchard in Xinmin Village, Jinping Township, Xiajiang County, Ji'an City, east China's Jiangxi Province, March 2, 2021. (Photo by Chen Fuping/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]