Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of Awancang Wetland in Gansu

Aerial photo taken on July 15, 2021 shows the scenery of the Awancang Wetland in Maqu County, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Ma Sha)

[ Editor: Zhang Zhou ]