Guangming Online> Life

Amazing scenery of sea of flowers in E China’s Jiangxi

江西新余花海醉游人

Photo taken on Oct. 5, 2018 shows the amazing scenery of sea of flowers at a botanical garden in Xinyu City, east China’s Jiangxi Province. (Photo by Zhao Chunliang/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]