Guangming Online> Life

Winter scenery of Rongjiang River, S China's Guangxi

Winter scenery of Rongjiang River, S China's Guangxi

Photo taken on Dec. 2, 2019 shows the winter scenery of Rongjiang River in Rong'an County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Tan Kaixing/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]