Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of Caohai National Nature Reserve in Guizhou

A tourist walks at the Caohai National Nature Reserve in the Yi, Hui and Miao Autonomous County of Weining, southwest China's Guizhou Province, July 7, 2021. (Xinhua/Tao Liang)

[ Editor: WXY ]