Guangming Daily Correspondent Station in Vienna, Austria

Fang Xiangsheng

Tel:004 319 718 562

E-mail:xiangsheng306@yahoo.com.cn